Gamla inlägg? - Leta här

Bris

BRIS

Det här är kursen för dig som passerat nybörjarstadiet. Den här kursen följer det specificerade kursinnehållet som Nordisk instruktörslicens för havspaddling, NIL arbetat fram för Grundsäkerhet.Förkunskapskrav:
Du ska ha kunskap om och förståelse för olika manövertag motsvarande vad man lär sej på kurserna ”Salt” eller ”Tång”. Du måste dessutom kunna simma.
Det här kommer vi att få träna på:Sjösätta i olika förhållanden.
Teknik avseende framåtpaddling.
Manövrera med hjälp av flera olika tekniker och kantställning av kajaken.
Stanna och backa kontrollerat.
Stöttningsteknik för att hålla dig på rätt köl

Kapsejsa – ja, du kommer att bli blöt och du kommer att ha huvudet under vattenytan
Rädda en kompis som kapsejsat med fullastad kajak.
Ensamräddning med olika tekniker.
Teori:
Sjövett/Vägval
Utrustning – personlig och paddeltillbehör
Allemansrätt
Långfärdsteknik

Du tränar dessutom den viktigaste färdigheten av alla. Att bedöma din egen kompetens och att utifrån denna planera din paddelutfärd.

Det här behöver du ha med dig:
Använd vår packlista som inspiration Den är inget facit, men en hjälp på vägen.

Tid: 09.00 dag 1 till 17.00 dag 2

Pris: 2 800:- inkl kajak. 2 400:- om du har egen kajak.

Datum: se kalendern

Allmänna villkor
Du anmäler dig här

 

Grund-Säkerhet

Kursen innehåller alla moment som ingår i specifikationen för Grundsäkerhet. Kursen Grundsäkerhet är utformad av Nordisk instruktörslicens för havspaddling.

 

 Bris - eller Grund-Säkerhet enligt NIL

Bris - eller Grundsäkerhet.